Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend.

De registratie geeft een zekere juridische bescherming op:

 • De gezamenlijke woonst
 • De verdeling van gezinslasten
 • De eigendom van goederen. 

De wettelijke samenwoonst eindigt:

 • Als een van de partners overlijdt
 • Als een van de partners huwt
 • Bij opzegging ervan na onderlinge toestemming
 • Bij eenzijdige opzegging door een van de partijen. De partner die de verklaring aflegt, is verantwoordelijk voor de kosten van de deurwaarder die vervolgens de verklaring bekendmaakt aan de andere partner. 

Voorwaarden

 • Minstens 18 jaar zijn
 • Rechtsbekwaam zijn
 • Niet gehuwd zijn
 • Officieel op hetzelfde adres wonen
 • Nog niet wettelijk samenwonen

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak.

Jij en je partner of huisgenoot leggen samen de verklaring van wettelijk samenwonen af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Je kan ook zelf op voorhand al een verklaring van wettelijk samenwonen opstellen, en deze op afspraak laten registreren in 't Poorthuis. 

Kostprijs

Gratis

Reglement

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Wat moet ik meebrengen?

 • Identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je geen Belgische nationaliteit en/of woon je niet in België.
Neem dan volgende documenten mee (maximum 2 maanden oud):

 • Attest van ongehuwde staat
 • Volledig afschrift van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • Volledig afschrift van de overlijdensakte als je weduwe of weduwenaar bent.
 • Volledig afschrift vanuit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming

Moet je document gelegaliseerd worden, of voorzien van een apostille, kijk op www.diplomatie.be.