Uittreksel bevolkingsregister

Aan de hand van uittreksels uit het bevolkingsregister kan je je identiteit en je woonplaats bewijzen. Het is ook mogelijk dat een instantie je vraagt deze gegevens door het stadsbestuur te laten bevestigen op voorgedrukte formulieren.

Voor wie?

Wie kan deze attesten of uittreksels aanvragen?

  • De betrokkene zelf
  • Zijn wettelijke vertegenwoordiger bv. ouder, voogd
  • Een bijzondere gemachtigde aangevraagd worden bv. notaris, advocaat
  • Derden bv. publieke of private instellingen
    Indien de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet. De aanvraag gebeurt schriftelijk met vermelding van de redenen voor de aanvraag

Wat moet ik doen?

Vraag dit attest online aan

  • dit kan enkel met eID en kaartlezer: ontvang het attest in je e-mail. 

Of maak een afspraak via het Klantencontactcenter.

Kostprijs

Gratis

Wat moet ik meebrengen?

  • Identiteitskaart