Belasting op tweede verblijven

De belasting op tweede verblijven is een gemeentelijke belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Peer.

Onder tweede verblijf moet worden verstaan: elke private woongelegenheid waarvan de persoon die er kan wonen voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in het bevolkingsregister, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitenverblijven, optrekjes, chalets, wooncaravans of alle andere vaste woongelegenheden.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op minimum 525 euro per jaar, gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index, met als basis de index van november 2012.