Belasting op tweede verblijven

De belasting op tweede verblijven is een gemeentelijke belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Peer.

Onder tweede verblijf moet worden verstaan: elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf vormt van de eigenaar, maar die wel op elk moment door hem kan worden bewoond. Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, die al dan niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op:

  • 250 euro per jaar voor een verblijfsgelegenheid waarbij geen inschrijving in het bevolkingsregister mogelijk is (chalets).
  • 600 euro per jaar voor een woning waarbij een inschrijving in het bevolkingsregister mogelijk is.