Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

 

 

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op woningen/gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister.

Indien de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden onbewoond is, spreken we van leegstand. We stellen dit vast met objectieve criteria (bv. domicilie).

  • Je betaalt een leegstandsbelasting. Er zijn vrijstellingen mogelijk.
  • Het Recht van Voorkoop is van toepassing. Bij een verkoop van de woning hebben een aantal instanties (VMSW, sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW en stad Peer) voorrang op de verkoop. Ze kunnen de woning kopen aan een overeengekomen prijs met de verkoper.

Wanneer je kan aantonen dat je woning gedurende 6 opeenvolgende maanden terug in gebruik is, wordt je woning uit het leegstandsregister geschrapt. Wanneer de woning gesloopt is, wordt deze ook geschrapt uit het register.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het leegstaande gebouw of leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Kostprijs

Het tarief van de belasting bedraagt 50 euro (75 euro bij halfopen of gesloten bebouwing) per strekkende meter gevellengte van de woning/het gebouw, vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen voor open en halfopen/gesloten bebouwing.