Belasting op administratieve stukken

Er wordt een belasting gevestigd op het afleveren door het Stadsbestuur van allerhande administratieve stukken.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door zowel natuurlijke- als rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd.

Kostprijs

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen

 • Normale procedure
 • Spoedprocedure
 • Extreme spoedprocedure
 • Extreme spoedprocedure met centrale levering16 euro
84 euro
127,60 euro
95,70 euro

Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

16 euro

Biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen

19,20 euro

Elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen < 12 jaar ( Kids-ID)

 • Normale procedure
 • Spoedprocedure
 • Extreme spoedprocedure
 • Extreme spoedprocedure met centrale levering

 

6,40 euro
84 euro
127,60 euro
95,70 euro

Identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen < 12 jaar

0 euro

Rijbewijzen

 • Rijbewijs (A, B, C, D, E)
 • Duplicaat
 • Omwisseling
 • Internationaal rijbewijs
 • Voorlopig rijbewijs20 euro
20 euro
20 euro
16 euro
20 euro

Internationale paspoorten

 • Normale procedure voor minderjarigen
 • Spoedprocedure voor minderjarigen
 • Normale procedure voor meerderjarigen
 • Spoedprocedure voor meerderjarigen

 

35 euro
210 euro
65 euro
240 euro

Attesten van immatriculatie

5 euro

Arbeidskaarten

0 euro

Token

0 euro

Pin-Puc codes

0 euro

Trouwboekjes

0 euro

Stedenbouwkundige inlichtingen

100 euro