Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Er wordt door de Stad Peer een belasting gevestigd op het afleveren van allerhande administratieve stukken.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door zowel natuurlijke- als rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd.

Kostprijs

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen

 • Normale procedure
 • Spoedprocedure
 • Spoedprocedure met centrale levering16,10 euro
98,60 euro
129,80 euro

Elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

 • Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen (artikel 1, eerste lid, 4°, f tot i)
 • Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen (artikel 1, eerste lid, 4°, a tot e)
 • Spoedprocedure16,10 euro

16,60 euro

98,60 euro

Biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen

19,20 euro

Elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen < 12 jaar ( Kids-ID)

 • Normale procedure
 • Spoedprocedure
 • Spoedprocedure met centrale levering
6,40 euro
88,90 euro
120,10 euro

Identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen < 12 jaar

0 euro

Rijbewijzen

 • Rijbewijs (A, B, C, D, E)
 • Duplicaat
 • Omwisseling
 • Internationaal rijbewijs
 • Voorlopig rijbewijs20 euro
20 euro
20 euro
16 euro
20 euro

Internationale paspoorten

 • Normale procedure voor minderjarigen
 • Spoedprocedure voor minderjarigen
 • Superdringende procedure voor minderjarigen
 • Normale procedure voor meerderjarigen
 • Spoedprocedure voor meerderjarigen
 • Superdringende procedure voor meerderjarigen35 euro
210 euro
270 euro
65 euro
240 euro
300 euro

Attesten van immatriculatie

0 euro

Arbeidskaarten

0 euro

Token

0 euro

Pin-Puc codes

0 euro

Voornaamswijzigingen

 • voornaamswijziging voor transgenders
 • voornaamswijziging andere0 euro
0 euro

Huwelijk en wettelijk samenwonen

 • Trouwboekjes
 • Huwelijk
 • Verklaring van wettelijke samenwoonst
 • Beëindiging van wettelijke samenwoonst0 euro
0 euro
0 euro
0 euro

Stedenbouwkundige inlichtingen

100 euro