Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

Dit is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er zijn drie modellen:

 1. Model 1 (art. 595): andere doeleinden dan deze van de hierna vermelde modellen.

 2. Model 1 (art. 596.1): voor o.a. jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer.

 3. Model 2 (art. 596.2): voor werken met minderjarigen (opvoeding, hulpverlening, advies, begeleiding, animatie, ...) voor activiteit of werk in onderwijs, bij Kind & Gezin, voor adoptie of pleegouderschap

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Opgelet:

 • Attest model 2 (art. 596.2) voor werken met minderjarigen wordt iets later digitaal afgeleverd omdat hier een aantal controles voor nodig zijn.

Wat moet ik doen?

 • Vraag dit attest online aan
  Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.
   
  > Je ontvangt het attest digitaal. (Je meldt je aan via eID of via itsme)  
 • Heb je, bij uitzondering, toch een papieren versie nodig kom dan langs bij het Klantencontactcenter of druk het online aangevraagde attest af.
  Een papieren versie van een attest model 2 art. 596.2 kan je ook op die manier aanvragen, maar zal je pas op een later moment ontvangen omwille van de extra controles die hierbij nodig zijn.

  Kom je langs bij het Klantencontactcenter, dan is het belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren of aanvragen.

Uitzonderingen

Je vraagt het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie in volgende gevallen:

 • Als je niet meer ingeschreven bent in een Belgische gemeente of ambtshalve uitgeschreven bent.
 • In de hoedanigheid van rechtspersoon bv. vennootschappen of vzw’s
 • Als je diplomaat bent en niet bent ingeschreven in een Belgische gemeente.