Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

Dit is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

 1. Model 1 (art. 595): andere doeleinden dan deze van de hierna vermelde modellen.

 2. Model 1 (art. 596.1): voor o.a. jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer.

 3. Model 2 (art. 596.2): voor werken met minderjarigen (opvoeding, hulpverlening, advies, begeleiding, animatie, ...) voor activiteit of werk in onderwijs, bij Kind & Gezin, voor adoptie of pleegouderschap

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Opgelet:

 • Uittreksel strafregister wordt nooit gemaild
 • Attest model 2 (art. 596.2) voor minderjarigen wordt altijd opgestuurd met de post. Levertermijn is ± 8 werkdagen.

Wat moet ik doen?

 • Vraag dit attest online aan
  Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

 • OF Kom langs aan het Klantencontactcenter
  Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Uitzonderingen

Je vraagt het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie in volgende gevallen:

 • Wanneer het uittreksel bestemd is voor het buitenland
 • Als buitenlander, voor de periode van je verblijf in België
 • In de hoedanigheid van rechtspersoon bv. vennootschappen of vzw’s

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.