Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

Dit is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

 1. Model 1 (art. 592) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 2. Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

 3. Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Opgelet:

 • Attesten van goed gedrag en zeden worden nooit gemaild
 • Attest model 2 (art. 596.2) voor minderjarigen wordt altijd opgestuurd met de post en het attest wordt eerst naar de politie gefaxt en zodra het antwoord terug is wordt dit opgestuurd naar de betrokken persoon

Wat moet ik doen?

 • Vraag dit attest online aan.
  Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

 • OF Maak een afspraak.
  Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • Een andere inwoner:
  • Mits je een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • Mits je een kopie van zijn/haar identiteitskaart hebt
 • Een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als je bloedverwant bent van de overledene
 • Personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.

Uitzonderingen

Je vraagt het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie in volgende gevallen:

 • Wanneer het uittreksel bestemd is voor het buitenland
 • Als buitenlander, voor de periode van je verblijf in België
 • In de hoedanigheid van rechtspersoon bv. vennootschappen of vzw’s

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.