Verbinding Eilandsweg-Smeetshofweg

 • In het verlengde van de Eilandsweg, tot aan de Smeetshofweg in Grote-Brogel. 
 • Tussen het verhoogde kruispunt met de Broekkantstraat en de Eilandsweg.
 • Past binnen de goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) ‘Grote-Brogel Centrum fase 1 en fase 2' uit 2006.

Gescheiden rioleringen

Onder de nieuwe verbindingsweg Eilandsweg
In bestaande straten, delen van:

 • Eilandsweg
 • Broekkantstraat

Afkoppelingsdeskundige van Infrax komt in de komende maanden langs bij de woningen waar dit nodig is. Deze bekijkt de individuele situaties, en verleent kosteloos advies.

Wanneer?

Uitvoering van de werken in drie fases vanaf eind januari tot de zomer van 2017

Op maandag 23 januari startte de aannemer al met het riool in de weilanden achter de Broekkantstraat.

Fase 1

 • Broekkantstraat tussen Panhovenstraat en Smeetshofweg, inclusief het kruispunt met de Panhovenstraat.
 • Start: begin februari 2017
 • Duur: ± 5 weken. 
 • Omleiding voor gemotoriseerd verkeer via de Smeetshofweg.
  Fietsers bereiken de Panhovenstraat via de Waardhofweg.

Fase 2

 • Het kruispunt Broekkantstraat - Smeetshofweg, de nieuwe wegenis van de Eilandsweg tot en met het kruispunt Eilandsweg – Pastorijstraat.
 • Start: aansluitend op fase 1 vanaf midden maart 2017.
 • Duur: ± 8 weken
 • Omleiding voor gemotoriseerd verkeer via de Panhovenstraat. 

Fase 3

 • Eilandsweg tussen Dorpsstraat en de nieuwe Eilandsweg.
 • Start: ± begin mei 2017;
 • Duur: ± 6 weken
 • Geen omleiding: enkel hinder voor plaatselijk verkeer.Minder-hinder maatregelen?

 • Het grootste deel van de werken gebeurt buiten het bestaande openbaar domein, waarschijnlijk de tweede fase.
 • Werken in fases en de nodige omleidingen
  • Om de hinder bij de vernieuwing van de verhoogde kruispunten Panhovenstraat & Smeetshofweg zo beperkt mogelijk te houden.
  • Steeds een doorgang naar de dorpskern van Grote-Brogel mogelijk.

Mocht je nog suggesties en/of opmerkingen hebben, kan je werfleider Chris Martens aanspreken op de werf, of contact opnemen met ons team Infrastructuur.