Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Er wordt door de stad Peer een belasting gevestigd op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar ingeschreven is in het bevolkingsregister Peer. Deze belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het ganse jaar.

Kostprijs

Het basisbedrag, verschuldigd door elk gezin, bedraagt 92,09 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met een personentoeslag.

Het basisbedrag wordt verminderd met 40 euro voor gezinnen waarvan de referentiepersoon op 1 januari recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

  • Eenpersoonsgezin: 104,59 euro
  • Tweepersoonsgezin: 117,09 euro
  • Driepersoonsgezin: 123,34 euro
  • Vierpersoonsgezin en meer: 129,59