Belasting op publiciteitsborden

Er wordt een belasting geheven op de publiciteitsborden geplaatst op het grondgebied van de stad Peer langs de openbare weg of op een plaats zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voor wie?

Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over het recht om gebruik te maken van het publiciteitsbord.

Kostprijs

Het belastingbedrag wordt vastgesteld op 25 euro per m² of gedeelte van een m².