Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein

Bij werken aan nutvoorzieningen op openbaar domein wordt aan de eigenaar van de nutsvoorziening een retributie aangerekend.

Kostprijs

Voor sleufwerken bedraagt de retributie 2,17 euro per lopende meter voor werken in rijwegen, 1,63 euro per lopende meter voor werken in voetpaden en 0,98 euro per lopende meter voor werken in onverharde wegen.

Per aansluitpunt op het grondgebeid van Peer wordt een bijkomende retributie geheven van 1,63 euro ter compensatie van de hinder veroorzaakt door dringende werken.