Wettiging handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen. 

Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

 

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd wordt, heeft zijn woonplaats in de gemeente
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn, het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Wat moet ik doen?

Kom langs aan het Klantencontactcenter.

De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. 

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Wat moet ik meebrengen?

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • Je identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan breng je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht mee.