Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische verblijfskaart vervangt soms de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen – afhankelijk van (een goedkeuring van) hun procedure - een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak via het Klantencontactcenter.

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

  • Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij het gemeentebestuur.
  • Ongeveer 2 weken na de aanvraag zal je de PIN- en PUK-code ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kan ophalen.

Kostprijs

Verblijfskaarten EU, EU+, F, F+, N, M kosten 18,30 euro 

Verblijfskaarten A, B, H, I, J, K, L kosten 18,80 euro 

Heb je deze dringend nodig? Dan vraag je een nieuwe vreemdelingenkaart aan via spoedprocedure.

Kostprijs : 111,80 euro

  • bestelling voor 15 uur = levering de tweede dag voor 12 uur bij de stad Peer

Wat moet ik meebrengen?

  • Huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • Een recente kleurenpasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.

Meer info

Elektronische verblijfskaart gestolen of verloren?

Is je verblijfskaart gestolen of verloren dan geef je dit aan bij de politie én vraag je een nieuwe verblijfskaart aan bij Stad Peer.