Kwaliteitskamer

Het doel van de kwaliteitskamer bestaat eruit de ontwerpers te begeleiden bij de ontwikkeling van een bouwproject (niveau vergunningsaanvraag) en een advies en voorstellen te geven over bouwprojecten met een bijzonder effect op de omgeving.

Volgende dossiers moeten aan de kwaliteitskamer voorgelegd worden:

  1. Binnen de vesten: alle bouwdossiers nieuwbouw en grondige renovatie
  2. Buiten de vesten: beperking tot belangrijke dossiers zoals
    • Projecten met een bijzonder impact op de omgeving zoals omschreven in het doel
    • Meergezinswoningen vanaf 3 wooneenheden
    • Handel- en horecapanden vanaf 400m² (socio-economische vergunning)
    • Panden opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed, als baken in het GRS of aangeduid als erfgoed in BPA’s en RUP’s die gelegen zijn in woongebied (kernen) en die gerenoveerd worden met een bijzondere impact

Meer info vind je in bijgevoegd document.