Premies van de Stad Peer

De Stad Peer kent drie premies voor energiebesparende maatregelen: