Vlaamse premies

De twee premies van Wonen Vlaanderen in verband met renovatiewerken zijn:

Voor huurders kent Wonen Vlaanderen tegemoetkomingen toe in de huurprijs onder bepaalde voorwaarden:

Voor private verhuurders bestaat er een Vlaams Huurgarantiefonds die hen beschermt tegen verlies van huurinkomsten wanneer huurders nalaten hun huur te betalen.

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je jouw lening af te betalen als je een tijd niet kan werken.

Meer info

Wonen Vlaanderen

Tel. 011 74 22 00