Belasting op sluikstorten

Je betaalt een gemeentebelasting als

  • Het gemeentebestuur allerhande afvalstoffen moet weghalen, op plaatsen waar dit storten verboden is
  • Jij deze afvalstoffen hebt gestort

Kostprijs


De belasting wordt vastgesteld als volgt:


150 euro per geval met een surplus van:

  • 20 euro per uur per werkman, belast met het ophalen van het vuil
  • 30 euro per uur per vrachtwagen, nodig voor het vervoer van het vuil