Belasting op sluikstorten

Je betaalt een gemeentebelasting als

  • Het gemeentebestuur allerhande afvalstoffen moet weghalen, op plaatsen waar dit storten verboden is
  • Jij deze afvalstoffen hebt gestort

Kostprijs


De belasting wordt vastgesteld als volgt:

  • 50 euro per uur per medewerker, belast met het ophalen van het vuil
  • 65 euro per uur voor het gebruik van een bestelwagen met chauffeur
  • 65 euro per uur voor het gebruik van een vrachtwagen met chauffeur

verhoogd met de totale verwerkingskost van het afval.