Milieuhinder

Onder milieuklachten verstaan we alle klachten betreffende een milieuverstoring veroorzaakt door een probleem van geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder of bij een vermoeden dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast.

Vermeld altijd volgende gegevens bij het melden van hinder

  • Je naam, adres en telefoonnummer
  • Naam en adres van diegene die de hinder veroorzaakt indien van toepassing
  • Duidelijke omschrijving van de klacht
  • Vermelding van tijdstip, frequentie en duur waarop de hinder zich voordoet

Afhandeling

Je kan met al je klachten terecht bij het Klantencontactcenter tijdens de openingsuren van het stadhuis.

Tel. 011 61 07 00

Wanneer het stadhuis gesloten is en je hebt een dringende klacht, kan je altijd terecht bij de Lokale Politie.

Tel. 011 61 03 70

Meer info

De gegevens van de melder worden niet doorgegeven, maar dienen wel bekend te zijn voor de Stad. Zodat wij je op de hoogte kunnen houden over de verdere afhandeling van de klacht.