Praktisch

Inschrijven

Reserveren kan online via het reservatieformulier, je vult één formulier per school in. De formulieren worden behandeld in volgorde van bestelling. Bij de meeste voorstellingen worden er om artistieke of pedagogische redenen een beperkt aantal leerlingen toegelaten. Als een voorstelling zijn maximumcapaciteit heeft bereikt, kunnen we helaas geen bijkomende klassen toelaten.

Elke klas mag ingeschreven worden voor de twee schoolvoorstellingen en 1 auteurslezing per schooljaar indien gewenst, maar dit is uiteraard geen verplichting. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met een overzicht van de geboekte voorstellingen, het is hierbij mogelijk dat een ander moment wordt voorgesteld als het gekozen moment reeds volzet is. Lees deze bevestigingsmail goed na, wij gaan ervan uit dat de voorgestelde momenten in orde zijn als we geen antwoord of bezwaar op deze bevestiging ontvangen.

Toegangsprijzen en facturatie

Kleuter en lager onderwijs: 3,5 euro per leerling.
Secundair onderwijs: 5,5 euro per leerling.
Begeleidende leerkrachten zijn steeds gratis.
Indien het BICC vervoer voorziet voor jouw school, rekenen we 0,5 euro per kind extra aan. Het is mogelijk om vervoer te organiseren voor rolstoelgebruikers, maar wij moeten dit op tijd doorgeven aan de busmaatschappij. Geef bij de inschrijving aan wanneer je rolstoelvervoer nodig hebt of laat het ons minstens twee weken voor de voorstelling weten.

De betaling van de schoolvoorstellingen en auteurslezingen gebeurt ieder semester na ontvangst van de factuur. De verantwoordelijke leerkracht meldt voor de voorstelling het exacte aantal aanwezige leerlingen. Op basis van dit aantal wordt de factuur opgemaakt. Als je met meer of minder leerlingen komt dan opgegeven, verwachten wij tijdig een seintje. Als het aanwezig aantal leerlingen meer dan 25% afwijkt van het aantal ingeschreven leerlingen, zal het tekort aan leerlingen toch gefactureerd worden. Klassen die zijn ingeschreven, maar uiteindelijk toch niet kunnen komen, zullen ook gefactureerd worden. Wij baseren het aantal te boeken voorstellingen op het aantal ingeschreven leerlingen en gaan er dus vanuit dat een ingeschreven klas ook daadwerkelijk komt.

Theaterbezoek

 • De voorstellingen starten meestal stipt op het aangeduide uur. Veel theatergezelschappen staan erop dat alle klassen of scholen aanwezig zijn voor de theaterzaal open mag. Om lange wachttijden aan de theaterzaal te vermijden vragen wij dat alle scholen minstens 10 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd voor eventuele formaliteiten en kunnen de leerlingen rustig hun plaats innemen. Als je met busvervoer van het BICC komt, zorg je ervoor dat je klas op het aangegeven moment klaar staat om opgepikt te worden. Als je merkt dat de bus te laat is, neem je zo snel mogelijk contact op met het BICC, via telefoon of mail.
  Sommige gezelschappen vragen om het publiek slechts 5 minuten voor aanvang van de voorstelling in de zaal toe te laten. We hopen dat we hiervoor op jouw begrip kunnen rekenen. Buiten onze wil om kan het al eens gebeuren dat een voorstelling omwille van theatertechnische redenen later begint dan gepland. Wij excuseren ons bij voorbaat voor dit vervelend, soms onvermijdelijk ongemak.
 • Omwille van de brandveiligheidsvoorschriften worden jassen niet toegelaten in de theaterzaal. Deze worden voor de voorstelling op een ordelijke manier in de vestiaire gehangen. Ook rugzakken en paraplu’s worden in de vestiaire achter gelaten.
 • Toiletbezoek gebeurt voor of na de voorstelling, niet tijdens. Het is aan de begeleidende leerkrachten om dit in goede banen te leiden.
 • We vragen dat de begeleidende leerkrachten voor de voorstelling in de klas het theaterbezoek voorbereiden door samen de theatercodes nog eens te overlopen. Vaak staan deze ook opgesomd in de lesmap.
  • Smartphones worden op stil gezet voor het binnen gaan van de zaal. Er mogen geen foto’s genomen worden tijdens de voorstelling, erna eventueel wel.
  • Kauwgom wordt in de Foyer in de vuilbak gegooid. Er mag niet gegeten of gedronken worden in de zaal.
  • De leerlingen gaan rustig de zaal in en volgen de instructies van de medewerkers. Leerkrachten zorgen er mee voor dat de rijen vlot gevuld worden en verdelen zich tussen de leerlingen om discreet in te grijpen als dat nodig zou zijn.
  • De leerlingen en leerkrachten tonen respect voor de artiesten op het podium. Applaudisseren en lachen mag, maar praten en fluisteren wordt niet geapprecieerd. Ook als de voorstelling niet helemaal hun ding is, houden ze zich stil.
  • Als het echt niet anders kan dat een leerling de zaal moet verlaten tijdens de voorstelling (vb. ziek, zeer dringend toiletbezoek), doet hij dit stil en discreet. Vooral op de trappen van de tribune en bij het sluiten van de deuren van de zaal, vragen we zo stil mogelijk te zijn om de artiesten niet te storen.

Feedback

We horen heel graag wat zowel leerlingen als leerkrachten van de voorstellingen vonden. Na de voorstelling mailen we de link naar een korte bevraging, om te bezorgen aan de begeleidende leerkrachten. Met de resultaten van deze bevraging kunnen we het aanbod nog beter afstemmen op het doelpubliek.