Moraliteitsattest

Een moraliteitsattest is een attest dat bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is. Dit is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Om een drankenhal of een drankgelegenheid (zoals een café of een restaurant) uit te baten heb je een moraliteitsattest nodig. Het attest bevestigt dat de aanvrager niet uitgesloten is om gegiste en sterke dranken te schenken.

Dit attest is een onderdeel van de vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken, naast een hygiëneattest. 

Voor gelegenheidsuitbatingen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Voor wie?

  • Uitbater
  • Zaakvoerder
  • Medezaakvoerder in geval van vennootschap
  • Inwonende personen die aan de uitbating deelnemen

Wat moet ik doen?

Je vraagt het moraliteitsattest aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. 

Afhandeling

Gratis

Wat moet ik meebrengen?

  • Identiteitskaart.