Planologisch attest

In bepaalde gevallen kunnen bedrijven een planologisch attest aanvragen bij de overheid. Een planologisch attest doet uitspraak of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. Bij behoud vermeldt het planologisch attest welke ontwikkelingsmogelijkheden er op korte en lange termijn zijn en welke voorwaarden hieraan verbonden worden.

Voor wie?

Een bedrijf dat

  • Onderworpen is aan de milieuvergunnings- of meldingsplicht
  • Of een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf is

Afhandeling

Aanvragen voor een planologisch attest worden ingediend bij de gemeente.

Uitzonderingen

In sommige gevallen wordt de aanvraag doorgestuurd naar de provincie of het gewest.