LeefloonAls gevolg van de corona-maatregelen, willen wij het aantal afspraken bij Stad Peer beperken. Mogelijk kunnen wij jou ook telefonisch verder helpen. Bel daarom eerst naar het Klantencontactcenter van Stad Peer, Tel. 011 61 07 00 en vertel waarvoor je een afspraak wil maken.

Wij bekijken dan samen met jou hoe wij je kunnen helpen.


Voor wie?

 • Je inkomen is onvoldoende en je bent niet in staat deze toestand te veranderen
 • Je inkomen is lager dan het leefloon (in dit geval kan je vragen het verschil bij te passen, zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon).

Voorwaarden

 • Je verblijfplaats is in België
 • Je hebt de Belgische nationaliteit
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting
 • Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • Je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt
  Voorbeelden: je recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak en kijk of je in aanmerking komt voor een leefloon.

Categorieën

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je samenwoont met iemand waarmee je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt je beschouwd als “samenwonende”. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, wordt je beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één ongehuwd minderjarig kind ten laste hebt, wordt je beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat moet ik meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Bewijzen van je bestaansmiddelen van alle gezinsleden aan de hand van rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • Overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont
 • Bewijzen van andere instanties. Bv. RVA, vakbond, VDAB, ...