Volkstuintjes

Volkstuinen zijn plaatsen waar mensen samen tuinieren. Een volkstuin maakt geen deel uit van de grond waarop de woning van de gebruiker staat. De grond waarop getuinierd wordt is gemeentelijk eigendom of van een sociale instelling. Een volkstuin is bedoeld voor de productie van groenten en fruit en heeft een sociaal karakter. Het telen van groenten en fruit is enkel bedoeld voor eigen gebruik of vermaak.

Peer heeft 2 volkstuinencomplexen

  • In de Lijsterstraat (17 tuintjes)
  • In de Saliestraat (5 tuintjes)

De tuintjes zijn ongeveer 1 are groot.

Wat moet ik doen?

Ben je geïnteresseerd om een volkstuintje uit te baten, stel je dan, voor 1 november voorafgaand aan het jaar waarin je een tuintje wenst uit te baten, kandidaat.

Kostprijs

20 euro als jaarlijks lidmaatschap van Tuinhier.

Meer info

Voorzitter afdeling Peer-Wauberg: Maurice Schreurs, Tel. 011 79 11 92