Verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied of op afgebakende deelzones van de overheid die de verordening afvaardigt. Verordeningen kunnen vastgesteld worden door de Vlaamse Regering, de provincieraad en de Gemeenteraad.