Rustpensioen

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe je pensioen berekend wordt.

Voor wie?

Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren met de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Voorwaarden

 • Je hebt een bepaalde leeftijd bereikt
 • Je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt
 • Je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door uw werkgever zijn ingehouden op uw werknemersloon.
 • Je vraagt je rustpensioen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aan

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang je leeftijd en de duur van je beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Wat moet ik doen?

Je bent werknemer of zelfstandige met je hoofdverblijfplaats in België en je bent 65 jaar. Dan moet je geen aanvraag indienen als je op pensioen wil.

Je vraagt je pensioen zelf aan als...

 • Je rustpensioen vervroegd wilt opnemen
 • Je rustpensioen later wilt opnemen
 • Je rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder letsel (Bv. mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • Je hoofdverblijfplaats in het buitenland is

Via deze weg vraag je je pensioen aan:

 Werknemers

Zelfstandigen

 • Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Statutaire ambtenaren

 • Bij de laatste werkgever in de overheidssector

Kostprijs

Het bedrag hangt af van:

 • Het stelsel waarin je werkt
 • Het aantal jaren dat je werkt
 • Je gezinssituatie

Uitzonderingen

Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens voor pensioen hoger (Bv. voor magistraten) of lager (Bv. voor bepaalde militairen of personeelsleden van de ge├»ntegreerde politie) liggen.