Financiële tussenkomstenAls gevolg van de corona-maatregelen, willen wij het aantal afspraken bij Stad Peer beperken. Mogelijk kunnen wij jou ook telefonisch verder helpen. Bel daarom eerst naar het Klantencontactcenter van Stad Peer, Tel. 011 61 07 00 en vertel waarvoor je een afspraak wil maken.

Wij bekijken dan samen met jou hoe wij je kunnen helpen.


In bepaalde gevallen verleent het OCMW financiële hulp. Zoals bijvoorbeeld:

 • Dringende steun
 • Tussenkomst medische kosten (remgeld medicamenten, tussenkomst in de aankoop van een bril, tandprothese, ...)
 • Tussenkomst woonkosten
 • Tussenkomst energiekosten
 • Tussenkomst schoolkosten
 • ...

Voor wie?

Je bent een cliënt van het OCMW van Peer.

Voorwaarden

De tussenkomsten zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie en worden niet automatisch aan iedereen toegekend. Elke aanvraag wordt onderzocht op basis van een sociaal en financieel onderzoek.

Afhandeling

Maak een afspraak.

Wat moet ik meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Een bewijs van je inkomsten
 • Een bewijs van je uitgaven
 • Een overzicht van je schulden
 • Een bewijs van andere instanties (ziekenfonds, RVA, vakbond, schuldeiser, ...)
 • Een overzicht van je vaste kosten
 • Je rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden (zicht- en spaarrekening)
 • ...

Meer info

Financiële steun voor sport en cultuur

OCMW Peer biedt ook financiële hulp voor sport en cultuur. Bent je cliënt van OCMW van Peer? Dan komen jij en jouw gezinsleden mogelijk in aanmerking voor een éénmalige toelage. Vraag aan je maatschappelijk werker of je in aanmerking komt voor deze actie.

Voorschotten

Je hebt recht op een socialezekerheidsuitkering of een andere vorm van inkomen, maar door omstandigheden kreeg je de uitkering nog niet. Je hebt de uitkering nodig om een menswaardig leven te kunnen leiden. In dit geval kan het OCMW je hierop een voorschot toekennen. Wanneer je de uitkering ontvangt, gaat het OCMW het voorschot terugnemen.

Bekijk samen met je maatschappelijk werker of je hiervoor in aanmerking komt.