Mullemer Bemden

De Milieuklas is een ruimte ingericht als klaslokaal gelegen los van het schoolgebeuren waar er aan de hand van fysische en chemische apparatuur geëxperimenteerd kan worden. Rond aspecten zoals landschap, bodem en bos maar vooral rond water kan geëxperimenteerd worden.

Wat valt er te beleven?

 • Onderzoeksprojecten gericht op zelfactiviteit
  • Water
   • Abiotische factoren meten
   • Biotische factoren meten
   • Waterkwaliteit bepalen
   • Ontdekken en verfijnen van voedselrelaties, relaties tussen abiotische en biotische factoren
  • Bodem
   Abiotische factoren meten, grondstof bepalen, humusproef, bodemdieren
  • Bos
   Abiotische factoren meten, humusproef, bodemdieren
 • Exploratietocht in het naastgelegen natuurgebied Mullemer Bemden
 • Veldwerk: mogelijkheden tot staalname en inzameling van biologisch materiaal, determinatie

Voor wie?

 • Basisonderwijs
  Mens en natuur, mens en ruimte (eenheid, verscheidenheid, interacties)
 • Secundair onderwijs
  • 1ste en 2de graad: vakgebonden eindtermen van biologie en aardrijkskunde
  • Afhankelijk van het onderwerk/onderzoek kunnen ontwikkelingsdoelen aan bod komen

Meer info via www.werkgroepisis.be.