Ondersteuning voor mantelzorgers

Zorg jij voor iemand in jouw familie, vrienden- of kennissenkring omdat die dat zelf niet meer kan? Dan ben jij een mantelzorger.

Welke ondersteuning biedt Stad Peer aan mantelzorgers?

  • Deskundigen van het team Zorg en Gezondheid helpen je bij de organisatie van hulp aan huis. In een persoonlijk gesprek luisteren zij naar de zorgvraag en brengen je in contact met de verschillende dienstverleners.
  • Wanneer er verschillende dienstverleners bij de zorg betrokken zijn, is het wenselijk om goede afspraken te maken en de dienstverlening op elkaar af te stemmen. Een zorgcoördinator van Stad Peer nodigt alle betrokken partijen uit voor een multidisciplinair overleg.
  • Personen met een zorgnood hebben mogelijk recht op een tegemoetkoming. Een deskundige van het team Zorg en Gezondheid informeert je over de premies en tegemoetkomingen en maakt samen met jou de aanvraag in orde als je dat wilt.
  • Bij een complexe zorgsituatie komt vaak veel administratie kijken. We helpen je graag om daar een duidelijk overzicht van te krijgen.
  • Om een beter inzicht te krijgen in verschillende ziektebeelden en ondersteuningsvormen, worden regelmatig workshops georganiseerd. Ook in de digitale nieuwsbrief voor mantelzorgers vind je heel wat relevante informatie. Wil je de nieuwsbrief graag ontvangen? Je kan je hier abonneren. 
  • Heb je nood aan specifieke informatie? In het dienstencentrum De Perelaar vind je heel wat brochures die op verschillende thema’s dieper ingaan.
  • Er zijn in Vlaanderen zes erkende mantelzorgverenigingen. Zij hebben de opdracht om de belangen van de mantelzorgers te verdedigen, bij te dragen tot een positieve beeldvorming en mantelzorgers te informeren. Meer info over de mantelzorgverenigingen vind je hier

Meer info

Wil je graag meer informatie of wil je ondersteuning aanvragen? Neem dan contact op met het team Zorg en Gezondheid van Stad Peer via zorgengezondheid@peer.be of via Tel. 011 61 07 00.