Mantelzorgpremie

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in jouw directe omgeving, dan bent je een mantelzorger. Als mantelzorger kan een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voor wie?

 • Mantelzorgers

Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de mantelverzorger:

 • De mantelverzorger staat daadwerkelijk in voor de verzorging van de zorgbehoevende oudere(n).

 

Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende oudere die mantelzorg ontvangt:

 • De zorgbehoevende heeft minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt.
 • De zorgbehoevende heeft een mindervaliditeitsscore van minstens 12 punten, beoordeeld aan de hand van de zelfredzaamheidcriteria van de FOD Sociale Zekerheid.
 • De zorgbehoevende geniet, op het moment van de aanvraag of bij het begin van samenwoonst met de mantelverzorger, van de voorkeurregeling inzake terugbetaling van gezondheidszorgen (Verhoogde Tegemoetkoming).
 • De zorgbehoevende ontvangt geen toelage van de zorgverzekering.
 • De zorgbehoevende is niet opgenomen in een ziekenhuis, rusthuis of RVT-instelling.

Voorwaarden met betrekking tot de mantelverzorger en de zorgbehoevende oudere:

 • De mantelverzorger en de zorgbehoevende oudere zijn minstens één maand, voorafgaand aan de datum van aanvraag, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de stad Peer, en verblijven er ook effectief.
 • De aanvrager en de zorgbehoevende oudere(n) zijn met elkaar verwant of aanverwant t/m de 4de graad OF wonen minstens 1 maand op hetzelfde adres op het moment van de aanvraag.

Wat moet ik doen?

De mantelzorger vraagt de premie aan bij het team Zorg en Gezondheid van de Stad Peer. Maak hiervoor een afspraak via Tel. 011 61 07 00 of info@peer.be.

Uitzonderingen

Voor personen die zich in een terminaal zorgproces bevinden, volstaat een medisch attest van de huisarts of de behandelende geneesheerspecialist.

Wat moet ik meebrengen?

 • Bewijs van zorgbehoevendheid op basis van het attest van FOD Sociale Zekerheid
 • Bewijs Verhoogde Tegemoetkoming mutualiteit