Juridische hulp

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee je kampt. De jurist kan je dossier ook samen met jou opvolgen en je begeleiden bij moeilijke procedures.

Met welke problemen kan je terecht bij juridische hulp?

 • Relatieproblemen met partner of kinderen
 • Echtscheiding, omgangsrecht, onderhoudsgeld, enz.
 • Voogdij
 • Voorlopige bewindvoering
 • Huur
 • Kopen en verkopen
 • Erfrecht en testamenten
 • Overeenkomsten
 • Gerechtelijke procedures
 • Aanvraag pro deo advocaten

Welke juridische hulp krijg je?

 • Informatie en advies
 • Bemiddelen met tegenpartij en/of derden
 • Helpen opmaken van brieven
 • Verwijzen naar advocaten, notarissen, rechtbanken en kosteloze rechtsbijstand

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

De jurist gaat niet naar de rechtbank voor jou en stelt geen besluiten op in jouw rechtszaak.