Een veiligere Peerderbaan voor iedereen

De gewestweg N73 Peerderbaan en Stationsstraat in Wijchmaal.
Het kruispunt met de Sint-Trudostraat vraagt een verkeersveilige oplossing.

Gewestweg N73 Peerderbaan – Stationsstraat?

 • Gewestweg beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer
 • Zeer drukke verkeersader
 • Verbindingsweg richting N74 Hasselt-Eindhoven
 • Bewoning en voorzieningen nabij (school, begeleidingscentrum,…)
 • Busverbindingen en -haltes De Lijn

Stand van zaken voorjaar 2018?

Het Stadsbestuur overlegde andermaal met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) over het voorstel. De ideeën en bekommernissen van de inwoners werden daarbij mee op tafel gelegd.

Na positief advies van alle instanties werden nu volgende afspraken gemaakt om op korte termijn de veiligheid aan het kruispunt gevoelig te verbeteren:

Stap 1: februari-maart 2018

AWV installeert een beveiligde voetgangersoversteek aan de zebrapaden op het kruispunt Sint-Trudostraat.

 • Verkeerslichten met drukknop op 4 punten (aan de twee zebrapaden).
 • De verkeerssituatie in de Kleine Achterstraat en Achterstraat blijft ongewijzigd.
 • Tegelijkertijd wordt er trajectcontrole geactiveerd (70 km/u) richting Hechtel. Men plaatste de palen met camera’s de afgelopen weken t.h.v. 't Weyerke.
Verder staan er op dit moment geen maatregelen op de agenda.
We evalueren deze situatie permanent.
 
Stap 2: op langere termijn

Verplaatsen van de bushaltes richting de Sint-Elisabethlaan

 • Met daarbij dan ook een veilige voetgangersoversteek.

 

 

De context?

 • Het gaat hier om de veiligheid van iedere weggebruiker op de Peerderbaan en Stationsstraat.
 • Het gaat hier misschien ook om een paar minuten van de tijd van de Wijchmalenaren voor een omweg met de auto. Korte verplaatsingen gaan sneller met de fiets.
 • Maar het gaat hier in de eerst plaats om het vermijden van gevaarlijke verkeerssituaties.
 • Het gaat hier om mensenlevens.
 • Er zijn 15 aantakkingen voor gemotoriseerd verkeer over een afstand van slechts 1.3 km.
 • Belangrijkste doelstelling? Minder conflictpunten aan N73. Vlotte doorstroming op gewestweg creëren.
 • Autoverkeer zoveel mogelijk afwikkelen via een veilig uitgebouwd kruispunt met verkeerslichten aan de Sint-Trudostraat.

Voorstel 2015:

Dit voorstel van AWV is gebaseerd op de adviezen van verkeersexperten.

De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft mogelijk voor elke straat aan de N73.

Behoud van aantakkingen voor gemotoriseerd verkeer aan de N73 bij volgende straten:

 • Sint Trudostraat
  • Waarom? Hoofdverkeersader voor doorgaand verkeer richting/vanuit Eksel.
  • Maatregel: nieuwe verkeerssituatie kruispunt met verkeerslichten aan N73
 • Acacialaan
  • Waarom? Bereikbaarheid van bewoners ten westen van oud spoor. Functioneert als alternatieve route voor doorgaand verkeer.
  • Maatregel: snelheidsremmende maatregelen. Hierover zal in een volgende stap een voorstel worden gedaan aan de buurtbewoners.
 • Sint-Elisabethlaan
  • Waarom? Veel verkeer van en naar Sint Elisabeth. Bereikbaarheid van bewoners ten oosten van oud spoor.
  • Maatregel: in één richting toegankelijk, vanaf N73 richting Instituut.
  • Waarom slechts in één richting? Om conflict bij het oprijden van N73 te vermijden.
  Daarvoor zal het vernieuwde kruispunt met verkeerslichten bij Sint Trudostraat veiliger zijn
 • Achterstraat
  • Waarom? Bereikbaarheid voor bewoners straten ten zuiden van N73.
  • Maatregel: snelheidsremmende maatregelen
 • Achelmansstraat
  • Waarom? Bereikbaarheid voor bewoners straten ten zuiden van N73.
  • Maatregel: snelheidsremmende maatregelen
 • Torenstraat
  • Waarom? Bereikbaarheid bewoners

Aanpak inwoners 2015?

Buurtgesprek met omwonenden, ondernemers en eigenaars op en rond kruispunt Peerderbaan Sint-Trudostraat (19/10/15)

Infomoment voor alle inwoners van Wijchmaal en andere geïnteresseerden: ma. 26/10/15 om 20 uur in Den Tichel.

De suggesties en bekommernissen van de inwoners worden meegenomen in het verdere overleg met de bevoegde hogere instanties.

 

Aangepast plan 2017:

Dit voorstel van AWV werd aangepast na het afwegen van de bekommernissen en suggesties van de Wijchmalenaren. 

Wat wijzigde t.o.v. 2015:

 • Kruispunt Sint-Trudostraat en Kleine Achterstraat:
  • Vierarmen kruispunt met verkeerslichten en afslagstroken. Veilige oversteek voor fietsers en voetgangers.
  • Bushaltes verdwijnen er. Deze schuiven op richting Sint-Elisabethlaan.
  • Waarom via Kleine Achterstraat? Oplossing voor knelpunt aantakking Achterstraat: één kruispunt in plaats van twee.
 • Achterstraat afsluiten:
  • Waarom? Ontsluiting wordt geregeld via Kleine Achterstraat. Zo worden twee knelpunten op zeer korte afstand vermeden.
 • Bushaltes ter hoogte van Sint-Elisabethlaan (Pottenbakkersstraat):
  • Waarom? Veilige voetgangersstroom van en naar campus Sint-Elisabeth. Nood aan veilige oversteek van gewestweg!
 • Sint-Elisabethlaan in twee richtingen open:
  • Waarom? Bereikbaarhied van bewoners ten noorden van N73. Verkeer van en naar campus Sint-Elisabeth. 
 • Kapelstraat alleen uitrijden:
  • Waarom? Smal straatje met beperkte zichtbaarheid. Bereikbaarheid van bewoners ten noorden van N73. Circulatie van bussen vanuit Steenovenstraat en Achtzalighedenstraat.
 • Rijtenweg alleen inrijden:
  • Waarom? Om conflict bij oprijden N73 te vermijden (beperkte zichtbaarheid, smal straatje), maar toch bereikbaarheid van bewoners ten zuiden van N73 te vergroten.
 • Zijstraten die ook open zouden blijven:
  • Kerrestraat
  • Eggebekstraat

Aanpak inwoners 2017?

Alle betrokken eigenaars aan de N73 werden in een persoonlijk gesprek in oktober 2017 op de hoogte gebracht van de aangepaste plannen. 

Buurtoverleg met omwonenden, ondernemers en eigenaars op en rond kruispunt Peerderbaan Sint-Trudostraat en Kleine Achterstraat (26/10/17).
Infomarkt voor alle inwoners van Wijchmaal en andere geïnteresseerden: do. 9 november 2017 van 16 tot 21 uur uur in Den Tichel.

Lees de verslagen onderaan deze pagina.