Stadscentrum 2016 - Fietsstraat

Fietsstraat in Peer-centrum tegen eind 2016?

Het eindresultaat sinds begin december 2016:

 • Fietscomfort in de eerste Belgische fietsstraat doorheen een historisch stadscentrum
 • Fietsstraat in twee richtingen
 • Alle weggebruikers zijn toegelaten
 • Fietser heeft absolute voorrang
 • Fietser mag volledige breedte van de rijrichting gebruiken
 • Fietser mag niet worden voorbijgestoken door motorvoertuigen.
 • Enkele veilige oversteekpunten worden ook als snelheidsremmer ingericht (asverschuiving)
 • Enkele parkeerplaatsen nabij kruispunten worden ingeruild voor extra fietsstalplaatsen
 • Om snelheid te controleren (zone 30 km/u), wordt trajectcontrole ingevoerd
 • Het parkeerbeleid voor Peer-centrum wordt herzien, in functie van optimale benutting

#PeerFietst: iedereen de fiets op!


Projectinformatie

Wat?

De vernieuwing van het wegdek (de kasseien) in het centrum van Peer, in de Kerkstraat, Markt en Oudestraat.

Waar?
De Kerkstraat, Markt en Oudestraat in Peer-centrum, tot en met de kruispunten met de Vesten.

Wanneer?
2015

 • Studiefase
 • Ontwerpfase
 • Subsidiedossier (Provinciaal, Vlaamse Overheid)
 • Vergunning
 • Aanbesteding

2016

 • Voorbereidingen (minder hinder)
 • Uitvoering vanaf 8 augustus tot 2 december 2016

Er werd enkel gewerkt aan het wegdek (de kasseien). Aanpassingen aan voetpaden of andere omgevingselementen zijn in deze fase niet aan de orde.

Aanleiding?

Situatie eind 2014:

Er klinken geruime tijd gelijkaardige bekommernissen vanuit verschillende hoeken: 

 • ‘de kasseien zijn een probleem voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers’
 • ‘auto’s razen met momenten door het centrum’
 • ‘er is geen plaats voor fietsers in het stadscentrum, tenzij op het voetpad’
 • ‘er moet in Vlaanderen sterk worden geïnvesteerd in infrastructuur voor zacht weggebruik’

De roep om verandering werd steeds groter.
Er is in Peer een gemeenschappelijk draagvlak voor een meer fietsvriendelijk centrum, mits bepaalde randvoorwaarden.

Een fietsstraat?

 • In een fietsstraat krijgt de fietser ruimte om veilig en comfortabel te fietsen, in dit geval in twee richtingen. Auto’s zijn er uiteraard ook welkom, maar zijn ‘te gast’: ze blijven achter de fietsers. De bestaande zone 30 blijft behouden.
 • Snelheidsremmers op enkele punten en effectieve snelheidscontrole zijn nodig om snelheden van de wagen te bewaken op momenten dat er weinig fietsers zijn.
 • Om fietscomfort te verzekeren, is een vlot toegankelijk wegdek nodig. De materiaalkeuze moet ook passen binnen ons mooie, historisch centrum. Een uitgewassen betonvariant, met een soort steentjes in verwerkt,is dus geschikt. Een duidelijk wegprofiel schept orde in het verkeer.

Uitgangspunten van het Stadsbestuur 

Het Stadsbestuur stelt bij aanvang enkele uitgangspunten voorop, die belangrijk zijn in het realiseren van een vernieuwd wegdek in het centrum van Peer:

 • Fietsvriendelijk – toegankelijkheid, aantrekkelijkheid, veiligheid
 • Toegankelijk met de wagen – toegankelijkheid, parkeren
 • Oog voor voetgangers – oversteekplaatsen, toegankelijk bij markten en evenementen
 • Toekomst marktplein – flexibel gebruik, kwaliteitsvolle belevingsruimte
 • Haalbaar – financieel realistisch, technisch (vlot) uitvoerbaar

 

In overleg: participatietraject

Het stadsbestuur wil vanaf het begin in dialoog gaan met de naaste betrokken partijen: handel en horeca, buurtbewoners, adviesraden,…

Het Stadsbestuur vindt het essentieel dat deze mensen bijdragen aan het proces, vanaf begin 2015 in de ontwerpfase, tot het einde van de uitvoeringsfase eind 2016.

Buurtoverlegmomenten:

Breed overleg en terugkoppeling bij grote stappen in het proces

 • Startmomenten over aanpak en principes (20 april ’15)
 • Infomoment over ontwerpvoorstel en fasering (7 maart ’16)

Werkgroep Stadscentrum 2016

 • Doorlopend overleg met focusgroep van vooraanstaande getuigen.
 • Kleinere groep van 10-15 personen die het project van dichtbij volgt.
 • Samengesteld uit o.a. bewoners langs tracé en omliggende straten, handelaars en horeca-uitbaters, Stedelijke Adviesraad voor de Integratie van Personen met een Handicap (Saviph), stedelijke diensten,…
 • Actief adviserende rol = waardevolle input voor het project
 • Intensieve periodes tijdens begin ontwerpfase (voorjaar 2015).
  • Vanaf najaar 2015 kan de focus verlegd worden op de uitvoering van de werken, die vanaf midden 2016 zouden starten.
  • De eerste drie samenkomsten zijn voorzien voor de zomer ’15
  • Een groep van 10 geëngageerde buurtbewoners en ondernemers werd uit de kandidaturen samengesteld als Werkgroep Stadscentrum2016.

Overlegmomenten

 • Werkgroep 1: behoeftedetectie – dinsdag 5 mei ’15 
 • Werkgroep 2: mogelijke wegprofielen – dinsdag 19 mei ’15
 • Werkgroep 3: materiaalgebruik en verkeersremmers – dinsdag 23 juni ’15
 • Werkgroep 4: presentatie startnota, materiaalkeuze en voorstel fasering – dinsdag 16 februari ’16
 • Werkgroep 5: stand van zaken overleg stakeholders, materiaalkeuze en voorstel fasering – dinsdag 1 maart ’16
 • Werkgroep 6: stand van zaken timing, fasering, omleiding, bereikbaarheidsadvies, minder-hinder en acties – dinsdag 31 mei ’16

 

Meer info

Actuele informatie:

www.peerfietst.be

Andere vragen?

fietsstraat@peer.be