Fietsstraat in het stadscentrum

Uit het beleidsplan 2014-2019

DE INRICHTING EN HET ONDERHOUD VAN HET PATRIMONIUM

De renovatie van de wegverharding in het centrum van Peer zorgt voor de verhoging van het comfort. Dit project wordt in nauwe samenwerking met bewoners en handelaars uitgevoerd. Als toeristische stad is het van het grootste belang om ook de fietsers een prominente rol te geven in het centrum. Hierdoor trekken wij meer fietsers aan naar het centrum en wordt de veiligheid van de voetgangers op de voetpaden verhoogd.

#SolidePeer #Peerfietst #Fietsstraat #Kasseien

Realisatie

De fietsstraat sinds begin december 2016:

  • Fietscomfort in de eerste Belgische fietsstraat doorheen een historisch stadscentrum
  • Fietsstraat in twee richtingen
  • Alle weggebruikers zijn toegelaten
  • Fietser heeft absolute voorrang
  • Fietser mag volledige breedte van de rijrichting gebruiken
  • Fietsers mag je niet voorbij steken met een motorvoertuig
  • Enkele veilige oversteekpunten ingericht als snelheidsremmer (asverschuiving)
  • Enkele parkeerplaatsen nabij kruispunten worden ingeruild voor extra fietsstalplaatsen
  • Om snelheid te controleren (zone 30 km/u) is trajectcontrole ingevoerd
  • Het parkeerbeleid voor Peer-centrum is herzien in functie van optimale benutting