Rioleringswerken Panhovenstraat-Kaulillerweg

Aanleg gescheiden rioleringen

  • Panhovenstraat
  • Kaulillerweg (tussen Broekkantstraat en ± Elvenweg)

Efficiëntere afvoer van hemelwater en zuivering van afvalwater.

Ook de afvoer van afval- en regenwater zal dus voor elke woning gescheiden moeten verlopen (Vlaremwetgeving, verplicht voor nieuwbouw sinds augustus 2008).

Een afkoppelingsdeskundige in opdracht van Aquafin komt in de loop van 2016 langs bij de woningen langs het traject. Deze bekijkt de individuele situaties, en verleent kosteloos advies om te voorzien in gescheiden afvoer van afval- en regenwater.

Wanneer?

Uitvoering van de werken ten vroegste in 2018 (onder voorbehoud).

Een afkoppelingsdeskundige komt in de loop van 2017 langs bij alle betrokken huizen in de straten. Door de langdurige procedure van bouwvergunning met tussenstappen en adviezen (o.a. provincie), is het onduidelijk wanneer deze exact in actie kan komen.

Minder-hinder maatregelen?

Tijdens de werken zal er verkeershinder zijn voor doorgaand verkeer.
Een omleiding zal tijdig aangegeven worden.

Wanneer een aannemer bekend is, komt er meer concrete info over de fasering, hinder en maatregelen.

Meer info

Je kan rechtstreeks contact opnemen met Aquafin op Tel. 03 450 45 45 of buiten de werkuren op Tel. 0800 16 603.