Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het team Omgevingseffecten heeft, op basis van de bepalingen van artikel 4.2.11 §4 van het DABM, het bovenvermeld plan-MER voor Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023- 2030 goedgekeurd. Het goedkeuringsverslag heeft het nummer PLMER-0276-GK gekregen. U vindt het goedkeuringsverslag hieronder..

 

Het goedkeuringsverslag en het goedgekeurde MER-rapport worden gepubliceerd op onze website www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank in de dossierdatabank onder het nr. PL0276.

Het goedgekeurde plan-MER moet deel uitmaken van de verdere besluitvormingsprocedure met betrekking tot dit plan. Wij verwijzen hiervoor naar artikel 4.2.11 § 6 en 7 van het DABM en artikel 12 van het plan-m.e.r.-besluit.