Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na je dood toe tenzij:

  • Je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven.
  • Je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Wat moet ik doen?

Stap 1: Vul het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in.

Stap 2: Maak een afspraak. Tijdens de afspraak worden er enkele controles uitgevoerd. 

Stap 3: Wij voegen de informatie toe aan het Rijksregister en sturen een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Kostprijs

Gratis