Vlaamse renovatiepremie

Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Voorwaarden

Je kan een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Als je meerderjarig bent en de woning bewoont als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht.
  Als meerderjarige medebewoner onderteken je mee de aanvraag, en moet je ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen.

  Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.

 • Als verhuurder moet je de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Of je de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden i.v.m.

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in vier categorieën.

Per categorie moet je voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.
Voor de eerste 3 categorieën (structuur, dak en buitenschrijnwerk) is er geen maximum factuurbedrag bepaald. Voor categorie 4 'technische installaties' wel:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro

Aanvraag door de bewoner:

 • Per aanvraag kan je uit maximum 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • Voor elke categorie kan je ook maar 1 keer een aanvraag doen.
 • Je kan als persoon en per woning slechts 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
 • De 2de renovatiepremie kan je ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.

Aanvraag door de verhuurder:

 • Je mag als verhuurder 2 aanvragen doen, maar je mag ook in 1 aanvraag werken uit de 4 categorieën indienen. Je kan dan natuurlijk geen 2de aanvraag meer indienen.
 • Voor elke categorie kan je maar 1 keer een aanvraag doen.
 • Je kan als persoon en per woning slechts 1 of 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.
 • De 2de renovatiepremie kan je ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.
  Let op: Je kan geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het huurcontract.

Ontving jij of je woning in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie (oude systeem), dan kan je pas na 10 jaar opnieuw een renovatiepremie (nieuwe systeem, bestaande uit twee premies) aanvragen.

Wil je weten of de vorige eigenaar al een renovatiepremie heeft gekregen? Neem dan contact op met Wonen-Vlaanderen.

Opgelet: de voorwaarden gelden op het tijdstip van de aanvraag. Het is mogelijk dat je een premie krijgt voor de eerste aanvraag, maar dat je het volgende jaar niet langer aan alle voorwaarden voldoet voor een tweede aanvraag (bv. stijging van het inkomen, nieuwe gezinssituatie). In dat geval kan je geen aanvraag indienen voor de resterende categorieën.

Wat moet ik doen?

Je kan een renovatiepremie pas aanvragen:

 • Na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt
 • En vanaf het ogenblik dat je de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor min. 9 jaar.

Als je een 2de keer een renovatiepremie aanvraagt, kan dit:

 • Ten vroegste 1 jaar na de 1ste aanvraag
 • En ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag.

Aanvraagformulier

 • Verzamel alle nodige documenten en vul het aanvraagformulier en de factuurlijst in. Je vindt het formulier voor onze provincie op de website van Wonen-Vlaanderen (verhuurders vinden daar een apart aanvraagformulier).
 • Je stuurt het formulier, de factuurlijst en, indien van toepassing, ook de andere documenten die op het aanvraagformulier vermeld staan naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.
  • Foto's toevoegen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden: hoe meer bewijzen in je dossier, hoe beter.
  • Je moet geen kopie van je aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan jouw inkomen zelf opvragen bij de FOD Financiën.

Binnen 1 maand na de aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging met je dossiernummer.

Beslissing en uitbetaling

Wonen-Vlaanderen bekijkt jouw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

 • De beslissing volgt binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag:
  • Ofwel krijg je een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
  • Ofwel word je aanvraag geweigerd.
 • De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na jouw aanvraag.

Ben je het niet eens met de beslissing, dan moet je binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Kostprijs

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de twee aanvragen samen maximaal 10.000 euro.