Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan de noden van het ouder worden.

Voor wie?

 • Je bent 65-plusser
 • Je past je woning aan, aan de noden van het ouder worden
  • Bv. Technische hulpmiddelen installeren
  • Bv. Verbouwingen om je woning toegankelijker te maken

Voorwaarden

Je kan de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar.
 • Je wordt beschouwd als verhuurder als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens 9 jaar.

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. leeftijd, inkomen, de woning en de facturen:

Leeftijd

Jij als aanvrager, je partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Inkomen

Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan 30.060 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1.570 euro per persoon ten laste.

Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan 60.120 euro.

Voor aanvragen in 2017 wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen vind je terug op de afrekening (aanslagbiljet) van je inkomstenbelasting die je kreeg voor het inkomstenjaar 2014.

Woning

De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in Peer liggen.

Facturen

De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen.

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning in totaal maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie van werken.

Let op: de aanpassingspremie heeft maar 2 categorieën. Dus je kan maar 2 keer een aanpassingspremie aanvragen in 10 jaar. Je kan dan wel nog een verbeteringspremie aanvragen voor een andere categorie van werken (max. 3 premies in totaal).

Wat moet ik doen?

Je kan de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van 3 jaar geleden bij je aanvraag.

Je kan de aanpassingspremie aanvragen

 • Met een digitaal aanvraagformulier dat je na het invullen afprint en opstuurt
 • Met een aanvraagformulier op papier dat je kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen

Je stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Kostprijs

De aanpassingspremie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken maar is nooit hoger dan 1.250 euro.