Nieuwe scholencampus

Waar?

De huidige site van het College in Peer, tussen Collegelaan, A. Morrenstraat, Sint Jobstraat, Ondermeel en Bovenmeel.

Wanneer?

  • In uitvoering op het terrein van zomer 2014 tot zomer 2016.
  • De (her)aanleg van omliggende wegen door de stad Peer gaat van startte in november 2015.
  • In het najaar 2016 en voorjaar 2017 volgt verdere aanplanting van het groen.

Wat?

  • Nieuwe scholencampus met sporthal te midden van groene, openbare ruimte.
  • Bouw van kleuter- en lagere school De mAgneet, middelbare school Agnetencollege, het Agneteninternaat en de nieuwe sporthal. Deze ontwikkeling ligt in handen van de Bouwcommissie van de scholen, in samenwerking met ‘Scholen van morgen’.
  • Alle actuele info over de scholencampus vind je op de website van het bouwproject: scpeer.scholenvanmorgen.be.

De stad Peer ondersteunt het project door te voorzien in de aanleg van omliggende wegen en inrichting van het openbare binnengebied van de campus.

Peerse sportverenigingen maken buiten de schooluren gebruik van de nieuwe Sporthal College.

Doelstelling

Het uitbouwen van een verkeersveilige schoolomgeving. Investeren in de toekomst.

Solide en Vooruitziend Peer: Investeren in Peer is vooruitzien en de toekomst van de Perenaar veiligstellen. Daar wordt, op een verstandige manier, werk van gemaakt met het sportpark en een verkeersveilige omgeving van de scholen

 

Aanleg openbaar domein binnengebied Plantseizoen najaar 2016

In grote lijnen zal het openbare domein van de scholencampus bestaan uit wandelpaden, een arboretum, wateropvangvoorziening en een speelbos. 

Het ontwerp hiervoor werd eind februari ’16 afgerond. Tot dan waren alle suggesties en ideeën welkom, om mee te geven aan de landschapsarchitecten.

Enkele uitgangspunten om daarbij mee te nemen:

  • een natuurlijke uitstraling
  • onderhoudsvriendelijke inrichting
  • aandacht voor bijen-en vlinders

Buurtoverleg

De volledige presentaties van alle buurtsamenkomsten vind je op de website van de Scholenbouw.

Meer info

Alle actuele info over de scholencampus vind je op de website
van het bouwproject: scpeer.scholenvanmorgen.be

Contacteer de Bouwcommissie van de scholen via scholenbouw@agnetendal-peer.be of Tel. 011/63 10 21.

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de Technische Dienst in ’t Poorthuis via Tel. 011 61 07 00. Wij helpen u graag verder.