Ontwikkeling omgeving Agnetendal

De huidige scholensite van Agnetendal, de lagere scholen Kloostertuin en Preud’hommeschool, en het klooster in Peer-centrum, tussen Kloosterstraat en de Zuidervest. Ook het huidige sportveld en de aangrenzende openbare parkeerplaatsen behoren tot de projectzone.

Wanneer

Afbraak van de huidige gebouwen ten vroegste in het najaar 2018.

Wat

De ‘oude’ scholensite Agnetendal dient een nieuwe invulling te krijgen wanneer de scholen zijn verhuisd. Voor de ontwikkeling van deze locatie tussen de Kloosterstraat en de Zuidervest bestaan een aantal mogelijkheden.

We moeten natuurlijk realistisch zijn: de opties zijn niet eindeloos. Er moet immers rekening gehouden met een aantal essentiële factoren, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van historisch erfgoed, de opbrengsten van het project (met oog op de financiering van de nieuwe Scholencampus Peer) en de groei en vergrijzing van de Peerse bevolking.

Vast staat dan men zal moeten samenwerken met een private projectontwikkelaar, die meehelpt aan een duurzaam project op maat van de omgeving.

Doelstelling

Deze locatie ligt op een belangrijke en in-het-oog-springende locatie in Peer. De ontwikkeling ervan gaat niet alleen ons aan, maar ook de volgende generatie Perenaars. De stad Peer is een sterke voorstander van een duurzame ontwikkeling van dit gebied, op maat van de eigenheid en de noden van onze stad.

Solide en Vooruitziend Peer: Investeren in Peer is vooruitzien en de toekomst van de Perenaar veiligstellen. Daar wordt, op een verstandige manier, werk van gemaakt bij de toekomstige ontwikkeling van de site Agnetendal.

Het proces

Een belangrijke stap in het proces is het vinden van een geschikte projectontwikkelaar die kan voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden en die mee kan stappen in de visie van de stad Peer; het ontwikkelen van een duurzaam project op maat van onze stad. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.

De stad is niet de eigenaar van het domein, maar als lokale overheid hecht men er veel belang aan de buurtbewoners en andere geïnteresseerden vroeg mee te nemen in dit belangrijke verhaal voor Peer.

Dit verhaal is inderdaad een verhaal van Peer en van de Perenaars. In de eerste plaats zijn er de buurtbewoners die dicht bij het project staan.

Om hen te informeren en hun gedacht te horen, zetten we gerichte (communicatie)acties op touw.

 

Stadsgroen en straatnamen?

Op zondag 6 november 2016 organiseerden we een participeerwandeling om samen na te denken over het ontwerp van het groene openbare domein in de omgeving Agnetendal.

Deze plek moet een nieuwe groene ader worden in het Peerse stadscentrum. Daarin worden toegankelijke groene ruimtes als één open organisch geheel gezien.

De visie van de landschapsontwerpers voorziet 4 grote zones in op de site, waarvan het grootste gedeelte publiek domein. 

  1. Het open centrumpark, geïntegreerd in een autolauwe Kloosterstraat
  2. Een muziektuin aan het Armand Preud'hommehuis
  3. Een open kloostertuin
  4. Glooiende tuin, met groene stegen en paden.

 

 

Voor 3 stegen en straten zoeken we nog naar een gepaste straatnaam (zie foto hieronder).

Help de werkgroep straatnaamgeving en geef jouw ideeën door via vrijwilliger@peer.be:

  • het bestaande steegje tussen Zuidervest en Kloosterstraat (verlengde van Wittesteenstraat)
  • de nieuwe centrale, autovrije steeg evenwijdig aan Zuidervest en Kloosterstraat
  • het nieuwe woonerf dat voorzien is op de huidige sportveld en parking buiten de vest.