Omgeving Bokt: uitbreiding en vernieuwing

De KMO-zone Bokt en omliggende straten:

 • Industrieweg
 • Nijverheidsstraat
 • Populierenstraat
 • Kwikstraat
 • Nieuwe straat uitbreiding KMO-zone


WANNEER?

UPDATE APRIL 2017:
Tegen begin juni is de Industrieweg terug toegankelijk voor alle verkeer.
Door de slechte weersomstandigheden de afgelopen maanden schoof de planning op. Om de bereikbaarheid van de bedrijven in de straat steeds te garanderen, werken we stapsgewijs af.

 

 • In januari 2016 hield men archeologisch onderzoek en groef men proefsleuven over het hele terrein van de uitbreiding
 • Eerste werken aan de aanleg van het openbaar domein nieuwe gedeelte Bokt (uitbreiding) starten op 7 november 2016.
 • Ook het begin van de Industrieweg en een stukje Populierenstraat worden vernieuwd. Deze werken duren een viertal maanden.
 • We hopen er op dat nieuwe bedrijven kunnen beginnen bouwen vanaf voorjaar 2017. 
 • Op termijn zal men ook de andere bestaande straten op Bokt vernieuwen.
 • Geïnteresseerde ondernemers voor een bouwperceel, kunnen zich nog melden via nicole.brebels@peer.be . 

Uitbreiding KMO-zone Bokt

Afvalwaterriool (DWA)

 • Gezamenlijke gracht voor hemelwater (RWA)
 • Rijweg beton (5,5m + kantopsluitingen)+ keerpunt
 • Voetpad + toegangen naar bedrijven (BSS)
 • Collectieve parkeerplaats (beton, 52 plaatsen voorzien in ontwerp)
 • Aanleg groenbuffer en structureel groen

Vernieuwing bestaande straten Bokt 

 • Aanleg gescheiden rioleringssysteem (hemelwater en afvalwater)Bufferbekken Industrieweg, Op de Kippen, nieuw gedeelte
 • Aanleg nieuwe wegenis 
 • Kwikstraat, Populierenstraat
  • VOOR aantakking uitbreiding; rijweg beton (6m + kantopsluiting)
  • NA aantakking uitbreiding; rijweg asfalt (3m + kantopsluiting)
 • Industrieweg, Nijverheidsstraatrijweg beton (6m + kantopsluiting)
  • Aanplanting structureel groen

Doelstelling

Ruimte om te ondernemen.

Vernieuwing en verfraaiing van het straatbeeld.

Het verbeteren van de kwaliteit van rioleringsnet. Infrax beheert het rioleringsnet, en is dus mede verantwoordelijk voor de vernieuwing ervan. De Vlaamse Milieu Maatschappij verleent bepaalde subsidies voor rioleringsaanpassingen.

Solide Peer: de stad Peer investeert in bijkomende industriegronden, in de duurzame aanleg (wegen riolering, groen, voorzieningen) en zet samen met de bedrijven in op duurzaam onderhoud.

Overleg

Buurt- en bedrijvenoverleg di. 7 juli ’15

 • Context: RUP & Uitbreiding
 • Voorontwerp wegenis en omgevingsaanleg
 • Afkoppeling riolering
 • Voorstel planning en fasering
 • Naamgeving straat?