Speeltuin Breugelhoeve


Breugelhoeve is in volle ontwikkeling. In het najaar van 2014 werd er gestart met de aanleg van een educatieve moestuin. Deze moestuin zal de komende jaren uitgroeien tot een aangename publieke ruimte, waar men bijvoorbeeld tijdens Plattelandsklassen kan bijleren over tuinieren, groen en gewassen, of sfeervol vertoeven in een landelijke context.

In het begin van 2015 begon ook de bouw van de knuffelboerderij. Deze knuffelboerderij snijdt een nieuw facet aan van de plattelandswerking binnen Breugelhoeve: in de boerderij kunnen kinderen drempelloos in aanraking komen met kleinvee.

In de loop van 2016 opent op Breugelhoeve ook een nieuwe speeltuin.

Ontwerpbureau débardeur begeleidt Breugelhoeve en het Stadsbestuur in de bouw van de nieuwe speeltuin.
Aan de hand van ruimtelijke analyse van de site, marktonderzoek naar fabrikanten van speeltuigen, bezoek en analyse van referentieprojecten en workshops met doelgroepen, wordt in een vooronderzoek de aanzet van een (ruimtelijke) toekomstvisie voor de Breugelhoeve vastgelegd.

Een verdere doorwerking van deze visie wordt in volgende fase aangevat met een concreet ontwerp voor de centrale zone van de site, de speeltuin

Planning

 • Eind 2014: aanleg educatieve moestuin
 • Midden 2015: opening Knuffelboerderij
 • Midden 2016: opening Speeltuin Breugelhoeve
 • Vooronderzoek toekomstvisie: voorjaar 2015
 • Ontwerpfase: tot najaar 2015

 

Speeltuin

Uitgangspunten voor een nieuwe Speeltuin op site Breugelhoeve zijn:

 • Speeltuin als centrale, open ruimte
 • Speeltuin als (ver)bindende ruimte
 • Speeltuin als een belevingsruimte voor iedereen
 • Bruisend Peer: Er wordt geïnvesteerd in een speeltuin voor alle Perenaars.

Workshops (tijdens vooronderzoek)

Workshop met kinderen

 • woe. 18 maart ’15 (namiddag)
 • Jongeren tussen 9 en 12 jaar

Workshop met volwassenen

 • woe. 18 maart ’15 (avond)
 • Begeleiders, leraren en ouders, Sint-Elisabeth, school De Dommelbrug, Preud’hommeschool,Pieter Breugelschool, Uitvlinder, Home Monsheide, Jeugdraad Peer, SAVIPH, Landelijke Gilden Peer, Het Seizoenshof.

Workshop met medewerkers Breugelhoeve en Stadsbestuur

 • vr. 27 maart ’15
 • College van Burgemeester en Schepenen, Technische Dienst Peer, Dienst Vrije Tijd, Dienst Toerisme, Dienst Communicatie, Biehal STC, Breugelhoeve

De workshops hadden als doelstelling verschillende toekomstige gebruikers uit Peer samen te brengen om tot een gedragen programma van wensen en mogelijkheden te komen voor de nieuwe speeltuin van Breugelhoeve.

Het ontwerpbureau gaat in de loop van 2015 aan de slag met de bevindingen uit het grote vooronderzoek, om zo in het najaar van 2015 tot een concreet ontwerp te komen voor de nieuwe Speeltuin op Breugelhoeve.