Hoe ziet u zelf uw eigen dag

Het Stadsbestuur en de Welzijnscampus van Peer voerden, in samenwerking met Provincie Limburg en Lindbergh Consult, een onderzoek naar de behoeften van ouderen in heel Peer op het vlak van wonen en dienstverlening.

Op basis van demografische gegevens blijkt namelijk dat zowel het aantal 65-plussers als het aantal 80-plussers in Peer tegen 2030 met een kleine 60% zal stijgen.

Het aantal personen met een zorgvraag zal dus ook in sterke mate stijgen: 1 op 4 zorgbehoevende ouderen heeft immers nood aan zorg in een aangepaste omgeving (woonzorgcentrum, serviceflat, …) en 3 op 4 zorgbehoevende ouderen zijn gebaat bij thuiszorg.

Dit participatietraject voorziet 3 stappen:

  • Participatiemomenten met infomarkt en rondleiding doorheen seniorenwoningen De Zwaen, Sint-Antoniusstraat en De Perre
  • Afnemen vragenlijsten bij minder mobiele ouderen aan huis
  • Overleg met lokale zorgverstrekkers & partners

Waar

De participatiemomenten op maandag 8 september ’14 vonden plaats in zaal De Pit van WZC Sint-Antonius in Peer.

De vragenlijst werd ook aan huis afgenomen bij ouderen die minder mobiel zijn.

Doelstelling

De stad Peer wenst tijdig werk te maken van een uitbreiding van het aanbod aan seniorenwoningen en dienstverlening. Om een goed beeld te krijgen van de werkelijke behoeften, zijn wij dan ook zeer benieuwd naar de mening van de Perenaren.

Zorgend Peer: de stad Peer breidt de aangepaste woon- en leefomgeving voor ouderen uit.

Resultaten

De vragenlijsten worden gedeeltelijk verwerkt door Lindbergh Consult, en gedeeltelijk door de Welzijnscampus Peer. Momenteel is de verwerking ervan nog volop bezig.

De resultaten worden uiteindelijk meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en dienstverlening voor ouderen in de toekomst.