Evaluatie SPRING

Spring is het antwoord van Peer op de steeds toenemende vraag naar kinderopvang. Met Spring wil Peer op een flexibele manier tegemoet komen aan dit fenomeen.

Het concept is gebaseerd op enkele basisprincipes:

 • Flexibele kinderopvang, in aanvulling van het I.B.O. PLons, die voldoet aan de reglementering van Kind en Gezin
 • Kwalitatief toezicht, met de nadruk op vrije tijd en vrij spel
 • De vrijwillige toezichters krijgen intense begeleiding vanuit de stad
 • Samenwerking met andere actoren uit het Peerse landschap
 • Het naschools toezicht Spring voorziet in korte opvang, tot 16.30 uur en op woensdag tot 13.00 uur.

Spring werd opgestart op 22 april 2014. Na verloop van 2 maanden werd de werking grondig geëvalueerd tijdens een evaluatietraject in juni 2014.

Waar

Het naschools toezicht Spring wordt georganiseerd in samenwerking met 6 Peerse scholen:

 • Peer-centrum (GO/Freinet)
 • Peer-centrum (Kloostertuin)
 • Grote-Brogel (Grote-Brogel & Erpekom)
 • Kleine-Brogel
 • Wauberg (Wauberg & Linde)
 • Wijchmaal
 • De scholen stellen een lokaal en een buitenruimte ter beschikking.

Doelstelling?

Kwalitatieve, betaalbare en flexibele kinderopvang creëren.

Door het onderscheid te maken tussen korte opvang (Spring, tot 16.30 uur) en lange opvang (Plons, tot 18.30 uur uur), trachten we ruimte te creëren bij Plons. Dit om ouders die langer opvang nodig hebben de kans te geven om daar ook daadwerkelijk gebruik van te maken.
Zorgend Peer: de stad Peer maakt de komende jaren werk van kwalitatieve en betaalbare opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

De evaluatie

Het evaluatie- en participatietraject van Spring werd opgezet vanaf begin juni 2014.
Doelstelling hiervan was om de mening van zoveel mogelijk betrokken partijen samen te brengen, om zo de werking van Spring te evalueren, en te verbeteren.

Acties

 • Online enquête bij de ouders die ingeschreven zijn bij Spring – 4 juni tot 16 juni
 • Borrels met ouders en toezichters op Springlocaties – week van 16 juni
 • Overleg met schooldirecties – week van 16 juni
 • Samenkomst met toezichters – 27 mei en 19 juni
 • Rondetafelgesprek met ouders, toezichters en schooldirecties, begeleid door de participatiecoaches – 23 juni
 • Analyse van cijfermateriaal door stadsdiensten (aanwezigheidscijfers, tijdstippen,…)
 • OuderRaad – 20 mei en 23 juni
 • Peer Lokaal Overleg Kinderopvang (PLOK) – algemene vergadering op 24 juni

Dit evaluatierapport, inclusief de 13 aanbevelingen op het einde, werd eenparig goedgekeurd op de gemeenteraad van 2 juli 2014. Men is het er over eens dat een doorstart van Spring in september 2014 wenselijk is.