Bomerstraat (P4)

Je kan hier onbeperkt gratis parkeren op een van de 55 parkeerplaatsen

Er is een voetpad waarlangs je op enkele minuten te voet op de Markt staat.

Ook parkeren op straat is mogelijk in de Bomerstraat.