Subsidie voor warmtepompen en warmtepompboilers

Je kan een subsidie krijgen voor het plaatsen van eenenergiebesparing en hernieuwbare energie.

Voor wie?

 • Eigenaar huis
 • Huurder

Voorwaarden

Je installeert:

 • Een warmtepompsysteem voor woningverwarming
 • Een warmtepompsysteem voor woningverwarming gecombineerd met verwarming van sanitair water (combiwarmtepomp)

Dit doe je aan de hand van 'De Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw', uitgegeven door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en energie (ANRE).

Het (combi)warmtepompsysteem... :

 • Staat in voor hoofdverwarming van het gebouw
 • Wordt niet gebruikt als airco-installatie
 • Zorgt voor warmteafgifte
 • Heeft een COP waarde van minstens 3,4, gemeten volgens de standaard rating conditions van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig

Wat moet ik doen?

Vraag het online aan.

Kostprijs

De subsidie bedraagt:

 • 25% van de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW)
 • Maximum 200 euro per adres voor systemen op luchtwater
 • Maximum 400 euro per adres voor systemen¬†op bodem-water
 • Maximum 400 euro per adres voor systemen¬†op water-water
 • De subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegekend

Wat moet ik meebrengen?

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met:

Voordat het toestel geplaatst is:

 • Offerte van de installatie
 • Technische fiche van de installatie

Nadat het toestel geplaatst is:

 • Factuur van de installatie
 • Technische fiche van de installatie