Fietskaarten

Bij het Toeristisch Onthaal vind je de nieuwe kaart van het Limburgs fietsroutenetwerk met het vermaarde knooppuntensysteem.

Ook de kaarten van de fietsroutenetwerken in Nederlands Limburg en andere fietsroutenetwerken in Vlaanderen zijn beschikbaar.

Kostprijs

Kaart fietsroutenetwerk: 9,50 euro