Recyclagepark

Het Recyclagepark wordt uitgebaat door afvalintercommunale Limburg.net.

Voor wie?

  • Inwoners van Peer
  • Verenigingen van Peer
  • Kleine KMO's in Peer
  • Inwoners van andere gemeentes waarvoor Limburg.net het Recyclagepark uitbaat

Je krijgt enkel toegang tot het Recyclagepark met een elektronische identiteitskaart of met een gemeentekaart.

Wat moet ik meebrengen?

  • Elektronische identiteitskaart of gemeentekaart

Meer info

Het recyclagepark is in 2023 gesloten op volgende feestdagen:

1 januari - Nieuwjaar

2 januari - 2e Nieuwsjaarsdag

9 april - Pasen

10 april - Paasmaandag

1 mei - Feest van de arbeid

18 mei - O.H. Hemelvaart

28 mei - Pinksteren

29 mei - Pinkstermaandag

21 juli - Nationale feestdag

15 augustus - O.L.V Hemelvaart

1 november - Allerheiligen

11 november - Wapenstilstand

24 december - Namiddag gesloten (vanaf 12.30 u)

25 december - Kerstmis

26 december - 2e kerstdag

31 december - Namiddag gesloten (vanaf 12.30 u)
 

Let op: door werken in de Industrieweg is het recyclagepark gesloten van 30 mei tot en met 16 juli 2023.

De recyclageparken van Limburg.net zijn open op:

Vrijdag 19 mei

Donderdag 2 november

Woensdag 15 november