Registratie stemrecht niet-Belgen

Niet-Belgische inwoners kunnen stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor provincieraadsverkiezingen. Ze moeten zich vóór 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.

Registreren doen niet-Belgische burgers via de inschrijvingswebsite of via een van onderstaande formulieren:

Na de registratie gaat de stad Peer na of de niet-Belgische burgers voldoen aan de specifieke kiesvoorwaarden.