Reglement het Peers corona-herstelplan

De Gemeenteraad keurde op 13 mei 2020 het corona-herstelplan voor Peer goed. Met deze maatregelen wil het stadsbestuur de lokale handel en horeca steunen, de koopkracht van de inwoners verhogen, de economische draagkracht van de toeristische en vrijetijdssector verstevigingen en de sociale cohesie versterken.

De maatregelen hebben betrekking tot de volgende sectoren:

 • lokale handel en horeca
 • toeristische sector
 • evenementen en vrije tijd
 • sociale ondersteuning
 • onderwijs

Het herstelplan omvat onder meer:

 • de uitgifte van een WinkelPEER-waardebon
 • schorsing van een aantal belasting en retributie reglementen
 • steun aan toeristische ondernemingen
 • toelage aan geannuleerde evenementen
 • verhoging van de werkingstoelagen aan verenigingen
 • armoedebestrijding

Voor wie?

In het herstelplan werden maatregelen opgenomen voor diverse doelgroepen. De onderstaande lijst geeft de belangrijkste rechthebbenden weer:

 • gezinnen van Peer
 • lokale handelaars
 • marktkramers
 • verblijfsparken
 • ondernemers in de toeristische sector
 • lokale verenigingen

Dit overzicht is echter niet limitatief. Om na te gaan op welke maatregelen jij recht hebt raden we jou aan om het onderstaande reglement na te lezen.

Reglement

Het besluit van de Gemeenteraad is onderaan deze pagina terug te vinden.

Meer info

De belangrijkste maatregelen werden samengevat op de volgende pagina van onze website. https://www.peer.be/het-peers-corona-herstelplan

Alle maatregelen en toekenningsvoorwaarden zijn terug te vinden in het onderstaande reglement.