Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan iemand anders om samen met jouw minderjarig kind naar het buitenland te reizen.

Wanneer het kind reist met één van de ouders (met ouderlijke macht), is een reistoelating niet verplicht, maar FOD Buitenlandse Zaken raadt dit wel aan om problemen aan de grensovergangen te vermijden.

Je vraagt dit aan op de plaats waar je kind gedomicilieerd is.

Wat moet ik doen?

Kom langs aan het Klantencontactcenter. Je hebt hier geen afspraak voor nodig.

Wat moet ik meebrengen?

  • De ouder die de toestemming geeft, meldt zich met zijn/haar identiteitskaart aan + het rijksregister van het kind waarvoor je toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.
  • Bezorg de juiste data van heen- en terugreis en naam van de verantwoordelijke persoon die zal meereizen.