Retributie op de standplaatsen op de markten

Er wordt een plaatsrecht of standgeld geheven, op de winkels en uitstallingen die op de wekelijkse markt geplaatst zijn. Dit standgeld wordt betaald door de personen die op deze plaatsen handelswaar te koop stellen.

Voor wie?

Marktkramers

Kostprijs

Vaste marktkramers

Vaste marktkramers betalen 1,00 euro per lopende meter ingenomen standplaats voor alle te koop gestelde waren. Dit geldt eveneens voor de standwerkers. Iedere begonnen meter wordt voor een volle meter gerekend.

Losse marktkramers

Losse marktkramers betalen 2,50 euro per 2 meter ingenomen standplaats voor alle te koop gestelde waren. Dit geldt eveneens voor de standwerkers. Iedere begonnen meter wordt voor een volle meter gerekend.